วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
390
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
443
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
415
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
431
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
410
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
427
0
0
0
0
รวม
2516
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **