วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
459
0
0
5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
389
0
2
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
435
429
0
1
5
มัธยมศึกษาปีที่ 4
442
433
0
0
10
มัธยมศึกษาปีที่ 5
423
414
0
6
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
397
384
0
4
9
รวม
2554
2508
0
13
37

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **