วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
433
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
433
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
416
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
394
0
0
0
0
รวม
2538
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **