วันพุธที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
465
462
6
0
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
392
385
1
0
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
435
428
0
0
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
439
424
0
0
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
417
409
0
0
7
มัธยมศึกษาปีที่ 6
394
375
2
2
8
รวม
2542
2483
9
2
38

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **