วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ออกโรงเรียน
ขาด
ลา
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
466
384
0
0
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
393
390
0
0
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
436
421
0
0
1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
442
294
0
0
2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
424
401
0
3
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
400
376
0
4
6
รวม
2561
2266
0
7
18

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **